Kategorie      

Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

Reklamační řád společnosti GSM&PC-EU, s.r.o.

 

 

Tento Reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti GSM&PC-EU, s.r.o. Kupujícímu je poskytován ještě před objednáním zboží a kupující má povinnost se s ním seznámit.

 

Objednáním zboží a uzavřením kupní smlouvy Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami.

Veškeré použité pojmy jsou chápány ve smyslu definovaném všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou-li zde uvedeny, pak ve smyslu užívaném, právními předpisy.

 

 1. Odpovědnost za vady

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tato doba neplatí:

 

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
 4. vyplývá-li to z povahy věci

 

Odpovědnost za vady se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání.

 

 1. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká

 

 1. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 2. mechanickým poškozením zboží
 3. elektrickým přepětím
 4. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou nebo návodem
  1. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  2. poškození zboží živly nebo vyšší mocí
  3. poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  4. zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
  5. nesprávným skladováním zboží (například skladování vybité baterie)
  6. v důsledku přirozeného poklesu kapacity baterie způsobené jejím opotřebením

   

  III.      Jak reklamovat

   

  Místem pro uplatnění reklamace je GSM&PC-EU, s.r.o., V horkách 1654/16, 140 00 Praha 4 nebo kterákoliv z našich provozoven – viz. konakty. Reklamace mohou být posílány poštou nebo přepravní službou s detailním popisem závady, přesným označením přístroje, pro který byl výrobek zakoupen, vadným výrobkem a kopií daňového dokladu. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Jako vady je možné uplatnit veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Při neoprávněné reklamaci si vyhrazujeme právo účtovat náklady spojené s jejím vyřízením.

   

  1. Vyřízení reklamace

   

  Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno počínaje 15. dnem skladné ve výši 30 Kč za každý započtený den do převzetí zboží. V případě odeslání prostřednictvím přepravce se za nevyzvednuté považuje i vrácení zásilky zpět k podávajícímu. V případě, že si zákazník nevyzvedne svoje zboží z opravy do 5 měsíců, je mu zasílána písemná výzva s náhradní lhůtou k vyzvednutí jeho zboží. Pokud si zákazník nevyzvedne svoje zboží ani v této dodatečné lhůtě, je GSM&PC-EU oprávněn zboží prodat.

   

  Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 9. 2018 Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Copyright 2018 - 2024 © GSM&PC Centrum