Kategorie      
Doporučujeme
  

GDPR

Zpracování osobních údajů

 

Zde uvádíme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

 

 1. Správce osobních údajů – GSM&PC-EU, s.r.o., V horkách 1654/16, 140 00 Praha 4, IČ 24763411, Spisová značka C 172341 vedená u Městského soudu v Praze

        2. Zpracováváme následující osobní údaje:

 

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • adresa sídla/bydliště
  • doručovací adresa
  • IP adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • DIČ
  • historie obchodní komunikace

        3.Účel zpracování výše uvedených osobních údajů:

 

  • naplnění smlouvy vzniklé objednávkou
  • řešení reklamací, poptávek, servisních úkonů
  • evidence splnění této informační povinnosti, případně udělení souhlasu
  • plná funkčnost Vašeho zákaznického účtu v případě vytvořené registrace v našem e-shopu

 

4. Souhlas se zpracováním, který není podmíněn jiným oprávněným zájmem, můžete vzít kdykoliv zpět, a to  například zasláním e-mailu na info@gsmapc.cz, nebo dopisu na adresu společnosti GSM&PC-EU, s.r.o., V horkách 1654/16, Praha 4, 140 00.

 

5. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout provozovatelům hostingových serverů, zbožových serverů, přepravcům. V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí.

 

6. V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

 

7. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požadovat po nás omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
  • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

            Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na info@gsmapc.cz

Copyright 2018 - 2024 © GSM&PC Centrum